آغاز به کار دفتر مالکیت فکری، نوآوری و ثبت اختراعات در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

دین وسیله به استحضار می رساند ” دفتر مالکیت فکری، نوآوری و ثبت اختراعات ” با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی تأسیس و آغاز به کار نموده است. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل دارند دستاوردهای علمی، پژوهشی و صنعتی خود را در حوزه علوم و صنایع غذایی به صورت اختراع (Patent)، اکتشاف و نوآوری در مراجع رسمی داخلی و خارجی به ثبت رسانند می توانند با این دفتر تماس حاصل نموده و اطلاعات لازم را در این خصوص دریافت نمایند.

آدرس: مشهد، کیلومتر 12 بزرگراه مشهد ـ قوچان، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، دبیرخانه مالکیت فکری، نوآوری و ثبت اختراع در علوم و صنایع غذایی
شماره تماس: 5425390-0511   و   5425326 -0511
صندوق پستی: 147-91735
پست الکترونیکی: Foodpatent@rifst.ac.ir