آیا خط تولید شما درجه بندی شده؟

 

 

تطابق و تولید این یک فوت و فن برای ایجاد تعادل در پایه و اساس تولید مواد غذایی ،مطابق با مقررات کیفیت و ایمنی ، بدون به خطر انداختن بهره وری است.

در فن آوری- محور چشم انداز تجارت مدرن، تجهیزات بازرسی محصول، مانند آشکارسازهای فلز و سیستم های بازرسی اشعه X، می توانند نقش بسیار مهمی در کمک به تولید کنندگان مواد غذایی برای دستیابی به انطباق با استانداردهای ایمنی سختگیرانه را بازی کنند ،در حالی که خروجی حفظ شود و یا بهبود یابد.

اما زمانی که مقررات عوض شود چه اتفاقی می افتد؟ بسیار مهم است که تولید کنندگان مواد غذایی که خطوط تولید مواد غذایی دارند قادر به پاسخ به تحولات آینده در استانداردهای ایمنی مواد غذایی باشند.

به روز رسانی مقررات کیفیت استانداردهای بین المللی برجسته (IFS) نسخه 6 ، که در بازارهای بزرگ جهانی به رسمیت شناخته شده اند ، در ماه ژوئیه 2012 به اجرا درآمد و از تولید کنندگان خواست که بر روی خطوط تولیدشان کنترل بیشتر و سخت گیرانه تر داشته باشند.

تولید کنندگان مواد غذایی به هر حال باید پایبند به مقررات جدید باشند.منظور ازمقررات جدید یعنی سایر دستورالعمل هایی که مورد تأیید طرح ایمنی مواد غذایی (GFSI) است (برای تداوم عرضه محصولات تولیدکنندگان به بازارهای پر سود است.(

پس از بحران های ایمنی مواد غذایی که در سال 2000 رخ داد ،زمانی که ضریب اطمینان مصرف کنندگان به کمترین حد خود رسید ه بود ،GFSI یک روش جدید با هدف بهبود سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و بازگرداندن اطمینان مصرف کنندگان به مواد غذایی سالم در سراسر جهان ابداع کرد .

تولیدکنندگان باید خطوط تولید خود را برای شناسایی خطرات بالقوه محصول ، طبق دستورالعمل های مورد تأیید GFSI ( از جمله نسخه 6 IFS ، که مبتنی بر برنامه (HACCP) هستند)، بازرسی کنند.

موضوع آلودگی با ورود جسم خارجی در طول فرآیند ( آلودگی ثانویه) می تواند یک خطر بزرگ باشد.تولید کننده باید یک نقطه بحرانی کنترل (CCP) برای بررسی کیفیت محصول و حذف هر گونه ماده غیر استاندارد ایجاد کند (برای حمایت از کیفیت محصول و حفاظت از مصرف کننده).

همانطور که به خوبی خواستار تصویب برنامه HACCP هستیم ،نسخه 6 IFS شامل تعدادی ازاصلاحات به منظور افزایش ایمنی مصرف کننده است.

 

تغییرات اساسی در مقررات

تغییرات اساسی در آخرین مقررات IFS ،تولید کنندگان مواد غذایی در سراسرجهان را تحت تأثیر قرار داد، بحرانی ترین مسئولیت در زمینه های مدیریت ارشد، فرآیند تولید، و اقدامات، تجزیه و تحلیل و بهبود تولید است.

نیازهای به روز رسانی شده برای مسئولیت مدیریت ارشد با تضمین این که کارکنان به اندازه کافی آموزش دیده اند و مسئولیت های فردی خود را در ایمنی مواد غذایی درک کرده اند و می دانند که عملکرد آنها بررسی خواهد شد، مرتبط است.

سیستم های بازرسی محصولات که نظارت جامع و نرم افزار جمع آوری داده ها و همچنین راه هایی برای دسترسی به سوابق تشخیص آلاینده ها را ارائه می کنند می توانند تولید کنندگان را قادر سازند تا نشان دهند که تمام سعی خود را در فرآیندهای تولید خود اعمال کرده اند و در صورت یک رویداد آلودگی به دستورالعمل های ایمنی مواد غذایی پایبند هستند.

تکنولوژی بازرسی با بهبود ویژگی های ایمنی تلاش میکند تا کنترل تولیدکنندگان برخط تولیدشان را افزایش دهد، مانند: ایجاد انبارهایی که دارای قفل محافظت شده با پسورد هستند ومجهز به صفحه نمایش های لمسی هستند و اقدامات ورود به سیستم را ثبت میکنند.

همچنین برای کاهش خطر آلودگی مواد غذایی با اجسام خارجی مانند: فلز و شیشه های شکسته مقررات جدیدی طراحی شده است. مانند:آموزش جامع بر روی تجهیزات بازرسی محصول، آشکارسازهای فلز و سیستم های بازرسی اشعه ایکس و غیره…

تکنولوژی بازرسی محصولات با ویژگی های از قبیل رابط صفحه نمایش لمسی ماشین انسانی (HMIs) touch screen Human Machine Interfaces ،نرم افزار ادراکی و توابع از پیش تنظیم شده برای تغییرات محصول می تواند میزان آموزش های لازم برای اطمینان از تشخیص حساسیت مطلوب و به حداقل رساندن خطر آسیب به اعتبار محصول و ریکال (فراخوان محصول) را کاهش دهد.

IFS نسخه 6 تصریح می کند که تولید کنندگان مواد غذایی روند مراحلی که در صورت شکستگی شیشه و دیگر مواد شکننده در نزدیکی خط تولید اتفاق افتاده است معرفی و ثبت کنند.

این اقدامات باید شامل جداسازی بچ تولید آسیب دیده باشد، که این جداسازی می تواند با استفاده از یک دستگاه اشعه ایکس و یا فلزیاب های دفع خودکار و یا یک ریجکتور خودکار و غیره انجام شود این کار برای قرنطینه کردن بسته های مواد غذایی نامنطبق انجام می شود.

این تکنولوژی به تولیدکنندگان اجازه می دهد تا محصولات ایزوله شده را مجدداً بازرسی کنند و آن ها را قادر می کند تا ضایعات را کاهش دهند و یا بازیافت کنند.

برچسب زدن محصولات یکی دیگر از موارد مهم IFS 6 است . تمام اطلاعات روی برچسب باید خوانا و پاک نشدنی باشند و مشخصات محصول باید منطبق با اطلاعات روی محصول که مشتری می بیند باشد.

نکته مهم برای تولید کنندگان مواد غذایی این است که، استانداردهای به روز شده تصریح می کنند که باید رویه ای وجود داشته باشد که از انطباق برچسب همه محصولات با قوانین جاری کشور مقصد اطمینان حاصل کند. روی لیبل باید مواد تشکیل دهنده محصول ، وزن و تاریخ انقضا قید شده باشد. تمام اطلاعات مربوط به محصول داخل بسته بندی باید روی لیبل قید شده باشد و باید با محصول مطابقت داشته باشد.

تولید کنندگان مواد غذایی می توانند با استفاده از این فن آوری پیشرفته بازرسی، خطر رسیدن بسته های مواد غذایی نامنطبق به دست مصرف کننده را به حداقل برسانند.این سیستم ها قادر هستند که در سرعت بالا اطلاعات روی لیبل ها را بررسی کنند و بسته های غیر استاندارد را حذف کنند.

بسیار مهم است که تجهیزات بازرسی به آسانی قابل استفاده با HMIsباشند،هم برای تسهیل راه اندازی ماشین با اطلاعات جدید هم برای تغییرات محصول و هم برای تضمین انطباق محصول با قوانین جدید در آینده بدون نیاز به سرمایه گذاری در فن آوری جدید .

IFS نسخه 6 برای اولین بار شامل دستورالعمل هایی است که قابلیت ردیابی مواد غذایی برای تشخیص ارتباط بین بچ های محصول و برچسب روی محصول را دارد.

تولید کنندگان باید نمونه هایی از هر بچ محصول را تا تاریخ انقضایشان به نحوی مناسب انبار کنند .

بازرسی دید پیشرفته و فن آوری ترتیب نصب شده در نقاط کلیدی در خط تولید به تولید کنندگان کمک می کند تا مطابق با این استانداردها محصولات از مرحله خام تا فرآیند شدن و بسته بندی شدن و قرارگرفتن روی پالت تا زمانی که آماده ارسال به خرده فروشی ها از طریق حمل و نقل هستند دنبال کنند و اطلاعات را برای استفاده های بعدی ذخیره سازی کنند.

که این موضوع باعث می شود تا تولیدکنندگان در مواقعی که فرآیند فراخوان رخ میدهد و یا فروشنده از آن ها اطلاعات می خواهد به راحتی تشخیص بدهند که کدام نمونه متعلق به کدام بچ تولید است .

در حال حاضر از این گونه تجهیزات در صنایع دارویی استفاده می شود وهمچنین نظارت همه جانبه تولیدکنندگان موادغذایی روی خط تولیدشان را بهبود داده، و به ایشان کمک می کند تا بهترین اقدام و تلاش خود را در صورت فراخوان محصول انجام دهند.

به علاوه، در دستور العمل های IFS 6 در رابطه با نگهداری و تعمیر تجهیزات بازرسی محصول تجدید نظرهایی انجام شده است از جمله ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث .

تولیدکنندگان مواد غذایی در حال حاضر موظف هستند که از خوب بودن شرایط تمام مراحل تجهیزات محصول بدون هیچ گونه اثر منفی روی سلامت محصول اطمینان پیدا کنند .

از آنجا که تولید کنندگان نیاز به حمایت از طرف شخص ثالث دارند( سازمان)، تمام مواد و تجهیزات مورد نیاز مشخص شده تولید کنندگان باید توسط ارائه دهندگان خدمات مورد توجه قرار گیرد.

تولید کنندگان مواد غذایی می توانند یکپارچگی روشهای ایمنی مواد غذایی خود را با یافتن منابع تعمیر و نگهداری و سایر خدمات از تامین کنندگان قابل اعتماد حفظ کنند.

برای اطمینان از عملکرد بهینه سیستم های بازرسی محصول، آنها می توانند از مزایای ارائه خدمات اختصاص داده شده از ارائه دهندگان تجهیزات خود استفاده کنند.

مهندسین می توانند تعمیرات ضروری را انجام دهند ،انجام ممیزی و یا انجام تأیید محصول در حالی که دستگاه در حال انجام عملیات است ، و همچنین انطباق با استانداردها و افزایش بهره وری .

در نهایت، و از همه مهمتر برای تولید کنندگان مواد غذایی، IFS نسخه 6 تصریح می کند که تمام دستگاه های اندازه گیری به طور منظم باید از لحاظ دقت ، تنظیم بودن و کالیبره بودن آزمایش شوند (در صورت لزوم تحت یک سیستم نظارت جامع ).

علاوه بر این، نتایج حاصل ازاین آزمایشات، تنظیم و کالیبراسیون باید ثبت شوند و هر گونه اقدامات اصلاحی لازم در فن آوری توزین کردن و یا فرآیندهای تولید انجام شود.

برای انطباق با این استانداردها ،بسیار مهم است که سیستمی که برای بازرسی محصول مورد استفاده قرار گرفته ، در زمان رد شدن آزمایش ،به راحتی دوباره کالیبره شود و دوباره راه اندازی شود.

خدمات نظارت از راه دور می تواند بسیاری از پارامترهای عملکرد سیستم بازرسی محصول را آزمایش کند و انجام اقدامات اصلاحی را در زمان واقعی و بدون نیاز به مختل کردن تولید ، به عهده بگیرد.

https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Efoodmag%2Ecom%2Eau%2Ffeatures%2Fdoes-your-production-line-make-the-grade&urlhash=JsYK&goback=%2Egmr_36409

دپارتمان خارجی: نسترن صومی