احداث خط توليد آب اكسيژن دار

براي اولين بار در ايران احداث خط توليد آب اكسيژن دار توسط گروه مهندسي صنعتي دميرچي

براي اولين بار در ايران احداث خط توليد آب اكسيژن دار توسط گروه مهندسي صنعتي دميرچي

گروه مهندسي صنعتي دميرچي سعي دارد با متخصصين و مهندسين خود در جهت رضايتمندي هر چه بيشتر مشتريان خود قدم بردارد، ازين رو با احداث خط توليد شركت اكساب “OXAB” (شركت اكساب”آب نيرو بخش گلستان”توليد كننده آب غني شده با اكسيژن براي اولين بار در ايران) و با تبادل هر چه بيشتر علم و فناوري با شركت هاي همكار اروپايي، با بهترين و برترين تكنولوژي درخدمت مشتريان و مصرف كنندگان خود مي باشد.

اكسيژن يكي از عناصر مهم و حياتي مورد نياز بدن مي باشد, و به راحتي مي توان با مصرف آب آشاميدني غني شده اكساب(OXAB) تامين گردد اما بنا به دلايلي از جمله:
افزايش سن و كهولت
آلودگي هوا در شهر هاي پر ترافيك و صنعتي
استعمال دخانيات
نوشيدن الكل
مصرف داروهاي ضد سرطان
و امواج الكترومغناطيس و سوپرسونيك

كمبود اكسيژن در بدن رخ مي دهد.كه براي جبران كمبود اكسيژن در بدن مي توان از دو روش زير استفاده نمود.

1.از طريق تنفس كه تنها 8 درصد جذب اكسيژن رخ مي دهد

2.از طريق مصرف آب غني شده با اكسيژن اكساب(OXAB) با 43 درصد جذب اكسيژن.

فوايد مصرف آب غني شده با اكسيژن اكساب(OXAB) بسيار زياد و حياتي در زندگي روزمره و جامعه صنعتي امروز مي باشد، از جمله مي توان تقويت سيستم ايمني بدن، بهبود فعاليتهاي فكري و مغزي ، داشتن پوستي شاداب و جوان، كاهش خستگي، افزايش جذب ويتامين و كاهش اسيديته خون را نام برد.

تاريخچه اكسيژن درماني :

در سال 1989 براي اولين بار در دنيا توسط يك محقق ايراني به نام پروفسور دكتر پاكدامن در آلمان روش درمان با استفاده از مصرف آب غني شده با اكسيژن ابداع گرديده است.آب غني شده با اكسيژن در بازكنندگي عروق بسيار مفيد بوده و موجب بهبود خون رساني در بدن مي شود. همچنين كمبود اكسيژن در بدن سبب افزايش و ذخيره مزمن چربي در تارهاي ماهيچه هاي قلب و در نتيجه اختلال در كار ماهيچه قلب مي گردد.