ارتباط بی‌اشتهایی با اندازه مغز!


به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، محققان 19 دختر نوجوان مبتلا به بی‌اشتهایی عصبی و 22 دختر نوجوان بدون این اختلال را از طریق MRI مورد آزمایش قرار دادند.

نتایج اسکن نشان داد در زنان مبتلا به بی‌اشتهایی نسبت به زنان دیگر بدون این اختلال اوربیتوفرونتال چپ بزرگتر و قشر تمپورال خاکستری مضاعف است.

اینسولای مغز در زمان چشیدن غذا فعال می‌شود، درحالی که قشر اوربیتوفرونتال مغز فرمان توقف خوردن را صادر می‌کند.

محققان این نتایج را با نتایج بدست آمده از افراد مبتلا به بی‌اشتهایی مقایسه کردند. آنان دریافتند قشر اوربیتوفرونتال در افراد بی‌اشتها بزرگتر است؛ در واقع قشر اوربیتوفرونتال با علائم صادر شده زمان احساس رضایت فرد از غذا مرتبط است و حجم بیشتر این قسمت موجب اختلال در خوردن می‌شود.

وی در ادامه افزود: این ارتباط نادرست بین قشر اوربیتوفرونتال و احساس سیری در این افراد موجب اجتناب از خوردن غذا قبل از دریافت میزان کافی مواد غذایی می‌شود. به علاوه قسمت راست اینسولا به تصورات ما از بدن واکنش نشان می‌دهد و به همین علت این افراد احساس چاقی می‌کنند، در حالی که کمبود وزن دارند.

تحقیق انجام شده در مورد اوتیسم توسط محققان دانشگاه کمبریج در انگلستان نشان داد در زنان مبتلا به بی‌اشتهایی ممکن است برخی علائم افراد مبتلا به اوتیسم نیز مشاهده شود.