استاندارد جهانی مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته ISO 22000

استاندارد جهانی مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته ISO 22000
سری استانداردهای ایزو 22000 بوسیله کمیته فنی محصولات غذایی سازمان بین المللی استاندارد ISO/TC 34 با همکاری کارشناسان FAO و WHO با توجه به ضرورت ایجاد یک سیستم مدیریت
ایمنی جهانی برای مواد غذایی و صنایع وابسته تدوین شد ودر اول سپتامبر 2005 برای اجرا ابلاغ شد.
ویژگی مهم این استاندارد قابلیت اجرای آن در تمام بخشهای مرتبط با صنایع غذایی ، از جمله صنایع تولید کننده ماشین آلات و مواد بسته بندی صنایع غذایی و صنایع غذای دام و طیور ، شرکت های توزیع کننده و فروشنده موادغذایی و غیره می باشد .
این استاندارد علاوه بر اینکه دارای تمام الزامات HACCP می باشد سایر الزاماتی که در یک سیستم مدیریتی لازم است را شامل می گردد این استاندارد با استاندارد ISO 9001 همخوان می باشد .
این استاندارد دارای چند استاندارد پشتیبان شامل موارد ذیل می باشد :
 
ISO 22005 : 2007 قابلیت ردیابی در زنجیره مواد غذایی ، اصول کلی و الزامات اساسی برای طراحی و اجرا
ISO / TS 22003 : 2007 الزامات سیستم ایمنی مواد غذایی – الزامات برای سازمانهای انجام دهنده ممیزی و صدور گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی
ISO 22004 : 2005 الزامات سیستم ایمنی مواد غذایی راهنمایی هایی برای بکار بردن استاندارد
ISO 22000 : 2005 ISO 22002 – 1 : 2009 برنامه های پیشنیازی در ایمنی مواد غذایی – قسمت 1 تولید کنندگان مواد غذایی
الزامات استاندارد ISO22000 بیش از 80 درصد الزامات ISO9001 را پوشش داده و با این استاندارد همخوان می باشد.
از مزایای استاندارد ISO 22000 و گرفتن گواهینامه آن می توان به :
 • ایجاد اطمینان در مصرف کننده به سلامت و ایمنی مواد غذایی و زنجیره مواد غذایی
 •  جهانی بودن و ایجاد مزیت رقابتی در صادرات
 •  امکان پیاده سازی به تنهایی و یا با سایر سیستم های مدیریتی مانند ISO 9001 و ISO 14001
 • پوشش کلیه الزامات HACCP
 • الزام به تبعیت از قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی مواد غذایی
 •  تخصصی بودن در صنایع غذایی
 •  مستندسازی مناسب
  •  نگرش سیستماتیک بجای نگرش محصولی
 • داشتن استاندارد های پشتیبان برای ارائه راهنمایی و رفع ابهام مانند ISO 22004 و ISO 22005
 • اشاره کرد .
روش پیاده سازی و گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 22000
 • فرایند طرحریزی سیستم ایمنی یک کار تیمی می باشد
 • برای استقرار سیستم ایمنی مواد غذایی ابتدا باید مشخصات محصول و مراحل تولید و مواد اولیه مواد کمک تولیدی مشخص شود.
 • سپس سازمان باید اقدام به شناسایی و ارزیابی خطراتی که ایمنی و سلامت مواد غذایی را تهدید میکند بپردازد .
 • در گام بعدی سازمان اقدام به تعیین برنامه های پیشنیازی PRP ها و برنامه های پیشنیازی عملیاتی ها OPRP می نماید .
 • بعد از آن نوبت به ارزیابی PRP ها و تعیین CCP ها می رسد.
 • سازمان باید اقدام به توسعه سیستم وانتقال اطلاعات مربوط به سیستم به پرسنل نماید
 • سازمان باید اقدام به ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت و OPRP ها و CCPها نماید
 • سیستم باید اقدام به ممیزی و کنترل اجرا و اثربخشی نمایند.