استخدام جهت کار در شرکت شیلانه

  ۲ روز قبل

شرکت شیلانه در قزوین به یک نفر خانم دارای مدرک لیسانس صنایع غذایی نیازمند است.

تلفن: 02832227305