استخدام جهت کار در کارخانه صنایع غذایی

به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا جهت کار در کارخانه صنایع غذایی در تهران نیازمندیم.

 

تلفن:02156392465