استخدام در استان تهران

استان تهران

به یک کارشناس , صنایع غذایی , نیازمندیم , فکس :
gmail.com @estekhdam1394 24521853 – 3645

 _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________

« شرکت معتبرتولیدی » , به 2 نفر مهندس صنایع , با گرایش‌های , کنترل کیفیت و تولیدصنعتی , نیازمند است , employ.scs@gmail.com
88672470