استخدام در صنایع غذایی هانی

 

شرکت صنایع غذایی هانی واقع در کیلومتر 23 جاده خاوران استخدام می نماید.

 
عناوین شغلی مورد نیاز
1- کارشناس تولید
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندس صنایع غذایی،
2- کارشناس برنامه ریزی
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی صنایع،
3- کارشناس خرید
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدیریت بازرگانی
4- کارشناس کنترل کیفیت
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 2سال
محل استخدام : تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی صنایع غذایی،

info@hanifoods.com

فکس: 33584264