استخدام در مشهد

یک شرکت در زمینه صنایع غذایی واقع در مشهد از افرادبا شرایط زیر استخدام می‌کند

ردیف

سمت سرپرست فنی

تحصیلات

توضیحات

جنسیت

1

سرپرست فنی

کارشناس رشته‌های مرتبط

آشنا به تاسیسات و پروژه با سابقه کار مفید

مرد/زن

2

سرپرست بهداشت خدمات تولید

کارشناس بهداشت

آشنا به بهداشت مواد غذایی و مبارزه با جانوران موذی

مرد/زن

3

مسئول فنی کنترل کیفیت

کارشناس ارشد صنایع غذایی

آشنا به زبان انگلیسی

مرد/زن

4

کارشناس تولید

کارشناس شیمی‌یا صنایع غذایی

ترجیحا دارای سابقه تولیدی

مرد

5

کارشناس حقوق و قراردادها

کارشناس رشته‌های مرتبط

آشنا به زبان انگلیسی، امور قضایی و قراردادها

مرد/زن

6

کارشناس فنی

کارشناس رشته‌های مرتبط

با سابقه کار مفید و آشنا به تاسیسات و مکانیک

مرد

7

اپراتور (تولید، فنی، آزمایشگاه)

دیپلم

با سابقه کار مفید

مرد

اطلاعات تماس:

متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق حرفه ای خود را از

طریق ایمیل cvspmd@gmail.comو یا به آدرس مشهد صندوق پستی شماره

138 / 157 – 91895 و یا شماره نمابر 05115412984 ارسال نمایند.

  • اعتبار آگهی تا 30 خرداد93

برگرفته از: http://iranestekhdam.ir/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-7-%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/#ixzz31w47kibR