استخدام رسمی صنایع غذایی شکوفه

صنایع غذایی شکوفه در همدان جهت تکمیل نیروی انسانی خود استخدام رسمی‌می‌نماید:

بازاریاب 5 نفر

داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان الزامیست.

تلفن تماس  09124520392-

2516522

ب