استخدام سه مقطع تحصیلی در کارخانه ارغوان

  دیروز

کارخانه ارغوان واقع در زرندیه (مامونیه)  در تهران جهت تکمیل کادر خود به کارشناس صنایع غذایی و کشاورزی و حسابدار نیازمند است.

آدرس ایمیل: fadak.0256@yahoo.com
تلفن: 08645423374 , 02183505110
فاکس: 08645423375