استخدام شرکت صنایع غذایی در شهر مشهد

 

به یک منشی باسابقه آشنایی به امور اداری وحسابداری و مسلط به آفیس و دارای فن بیان قویحداقل 2سال سابقه کار در خراسان نیازمندیم.

شماره تماس: 09355192124