استخدام شرکت صنایع غذایی رانا

شرکت صنایع غذایی رانا در اصفهان به تعدادی بازاریاب با حقوق ثابت و بیمه نیازمند است.

تلفن:09139056361