استخدام شرکت پایش سلامت آسیا

شرکت پایش سلامت آسیا در زمینه بازرسی و نمونه برداری در تهران نیاز به افراد ذیل با ضامن معتبر دارد.

1-مهندس صنایع غذایی ترجیحا با سابقه در امور کنترل کیفیت مواد غذایی

2–لیسانس بعداشت فرآورده‌های خام دامی‌یا کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

3-یک نفر لیسانس جهت انجام امور اداری با روابط عمومی‌بالا