استخدام صنایع غذایی هانی

 

عناوین شغلی مورد نیاز:

  • مدیر مالی

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 5سال
محل استخدام : تهران

رشته‌های تحصیلی قابل قبول : حسابداری

  • کارشناس صنایع غذایی

تخصص‌های مورد نیاز : آشنا به آزمایش‌های شیمی‌و میکروبی
مقطع تحصیلی : کارشناسی
حداقل سابقه کار : 1سال
محل استخدام : تهران

رشته‌های تحصیلی قابل قبول : صنایع غذایی،

  • حسابدار

مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد
حداقل سابقه کار : 3سال
محل استخدام : تهران

رشته‌های تحصیلی قابل قبول : حسابداری

اطلاعات تماس:فکس: 33584264

info@hanifoods.com