استخدام صنایع غذایی کامبیز

صنایع غذایی کامبیز در تهران برای تکمیل کادر فروش خود به تعدادی بازاریاب با تجربه و فعال نیازمند  است .

 

تلفن: 02166303022