استخدام صنایع غذایی کدبانو

شرکت صنایع غذایی کدبانو (دلپذیر) مسئول دفتر هیات مدیره با شرایط ذیل استخدام می کند:
کارشناسی- کارشناسی ارشد مدیریت  یا اقتصاد
مسلط به زبان انگلیسی
مسلط به نرم افزار اکسل و ورد
info.hr@pegah.com