استخدام فروشنده مواد غذایی در شرکت صنایع غذایی نگین

  دیروز

تعدادی فروشنده آقا   و خانم جهت تعاونی ها ،زنجیره ای ها  در تهران  با حقوق ثابت ، بیمه و مزایای عالی نیازمندیم .

تلفن: 02166780967