استخدام فوق دیپلم صنایع غذایی

  امروز

به فوق دیپلم صنایع غذایی یا علوم تغذیه آقا جهت خط تولید کنسرو تن ماهی در کرج نیازمندیم.

 

تلفن: 02644386187