استخدام لیسانس صنایع غذایی آقا

لیسانس صنایع غذایی آقا , حومه اسلامشهر , ورباط کریم جهت سرپرستی , تولید حداقل , 3سال سابقه مرتبط
fadayi@gmail.com 09125830383