استخدام لیسانس صنایع غذایی 

به یک نفر مهندس خانم با مدرک لیسانس صنایع غذلیی با حداقل یکسال سابقه کار ترجیحاَ ساکن رباط کریم و حومه ( شرکت ترخینه آشنا ) در تهران نیازمندیم.

 

تلفن: 02156390330 الی2