استخدام مدیر تولید با سابقه کار

یک شرکت معتبر صنایع غذایی در کرج به یک نفر مدیر تولید آقا با سابقه کار نیازمند است.

 

تلفن:09122240944