استخدام مدیر تولید در شهر مشهد

 

به یک نفر مدیر تولید با مدرک لیسانس صنایع غذایی و حداقل 2 سال سابقه کا ردر شرکت لبنی در خراسان, نیازمندیم.

آدرس: خیابان 17 شهریور عنصری -شرقی مقابل نسترن یک

شماره تماس:3415666