استخدام مسئول فنی و کنترل کیفی

  دیروز

به لیسانس صنایع غذایی و بالاتر با ۵ سال سابقه کار در زمینه کشمش ترجیحا ساکن برد سکن کاشمر سبزوار در سمت مسئول فنی و کنترل کیفی نیازمندیم.ساعت تماس ۷ الی ۱۴:۳۰ می باشد.

تلفن: 05137652628 , 05137667602