استخدام مشهد – مدیر تولید

به یک نفر مدیر تولید با مدرک فوق لیسانس صنایع غذایی با پنج سال سابقه کار در تولید لبنیات نیازمندیم.

تلفن: 05113415666