استخدام منشی جهت شرکت صنایع غذایی

  امروز

منشی خانم با سابقه کارجهت شرکت صنایع غذایی در کرج نیازمندیم.

 

تلفن: 02634209683