استخدام مهندس صنایع در استان تهران

به یک مسئول فنی با , لیسانس صنایع غذایی جهت کاردر , کارخانه نان نیازمندیم ارسال رزومه به66822068