استخدام مهندس صنایع غذایی در تهران

  دیروز

به مهندس صنایع غذایی با ۳ سال سابقه آشنا به سبزیجات خشک و گیاهان دارویی شهرک صنعتی پایتخت در تهران نیازمندیم.

 

تلفن: 02144056563