استخدام مهندس صنایع غذایی در شهر مشهد

یک خانم مهندس صنایع غذایی جهت مسئول فنی در خراسان , نیازمندیم

ادرس: حاشیه وکیل آباد – بین ۱۰ و ۱۲ – بین‌هاشمیه و کوچه لاله نان مشهد

شماره تماس: 38813747