استخدام مهندس صنایع غذایی در شهر مشهد

 

به مهندس صنایع غذایی الزاما باتجربه در زمینه تولید پنیر پیتزا در خراسان, نیازمندیم.

شماره تماس: 09124488560