استخدام مهندس صنایع غذایی در مشهد

  دیروز

به مهندس صنایع غذایی خانم جهت همکاری نیازمندیم.مراجعه حضوری ساعت 11 الی 15 می باشد.

آدرس:انتهای خیام شمالی مجتمع مواد غذایی سیاد خیابان چهارم غرفه 12

تلفن: 05137654615