استخدام مهندس علوم صنایع غذایی

  امروز

به مهندس ( آقا ) علوم صنایع غذایی ( گرایش شیمی ) جهت کارخانه تولید آب معدنی در تهران نیازمندیم.

 

تلفن: 09128399716,09121045244