استخدام کارشناس صنایع غذایی

  دیروز

کارشناس صنایع غذایی در امور مربوط به منترل کیفیت و یافروش در تهران نیازمندیم.

 

تلفن:

02188775806