استخدام کارشناس صنایع غذایی

 

به یک نفر کارشناس صنایع غذایی جهت کار در یک واحد تولیدی در بندرعباس نیازمندیم.

تلفن: 07614370032