استخدام گروه صنعتی فلات کوهرنگ

گروه صنعتی فلات کوهرنگ در شهرکرد به افراد زیر نیازمند است.

  • پنج نفر مهندس مکانیک با پنج سال سابقه کار
  • هشت نفر مهندس صنایع غذایی با پنج سال سابقه کار
  • ده نفر راننده پایه دو با حداقل سه سال سابقه رانندگی با کامیونت دارای مدرک حداقل دیپلم
  • ده نفر فروشنده صنایع غذایی آشنا به استان با حداقل سه سال سابقه کار و حداقل مدرک دیپلم

متقاضیان با در دست داشتن مدارک و رزومه در ساعات ۱۳ الی ۱۷ به آدرس زیر مراجعه نمایند.

آدرس:کیلومتر 5 جاده خوزستان ، کارخانه لبنیات کوهرنگ