استخدام یک شرکت فعال در زمینه صنایع غذایی

  امروز

یک شرکت فعال در زمینه صنایع غذایی واقع در شهرستان فریمان نیاز به استخدام یک نفر نیروی کارشناس بهداشت حرفه ای ( ترجیحا مرد) به صورت تمام وقت دارد.

متقاضیان محترم می توانند رزمه خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایند:

آدرس ایمیل: info@iranmellas.com