استخدام یک شرکت معتبر در حوزه صنایع غذایی

یک شرکت تولیدی در زمینه صنایع غذایی برای تکمیل سرمایه های انسانی خود به تخصص های زیر در تهران نیازمند است.

  • مدیر صادرات
  • مدیر توسعه بازار
  • مدیر فروش منطقه
  • کارشناس توسعه منابع انسانی – آموزش
  • کارشناس جذب و استخدام – استعداد یابی

علاقمندا می توانند رزومه خود را به شماره زیر فکس و با به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل:

h.resources@linanik.com

فاکس: 02188832295