استخدام یک نفر مهندس صنایع غذایی

به یک نفرمهندس صنایع غذایی آقا با تجربه جهت مسئول فنی ساکن رباط کریم – اسلامشهر نیازمندیم.

تلفن: 02156391958