استخدام

استخدام لیسانس صنایع غذایی در کارخانه مواد غذایی

امروز

یک کارخانه مواد غذایی به یک نفر خانم با لیسانس صنایع غذایی با حداکثر سن ۲۶ سال ساکن شرق تهران نیازمند است.

 

تلفن: 02334573141