افزایش محصولات تراریخته در مبادلات غذایی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تحقیقات نوآورانه‌ای هشدار داد: با افزایش تولید محصولات تراریخته یا ژنتیکی اصلاح شده در جهان، شمار موارد شناسایی سطح اندک از این نوع محصول در غذا و خوراک دام مبادله شده افزایش یافته است.

این وقایع منجر به اختلال تجاری میان کشورهای صادرکننده غلات با کشورهای واردکننده شده که اقدام به از بین بردن یا بازگرداندن چنین محموله‌هایی به کشور مبدأ می‌کنند اما هیچ توافق بین‌المللی برای تعریف یا تعیین مقدار “سطح اندک” که تفسیر آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، وجود ندارد.در بعضی از کشورها “سطح اندک” به عنوان هر سطح که در آن شناسایی امکان پذیر است، اطلاق می‌شود که به معنی سطح بسیار اندک یا سطح قابل ردگیری است در حالیکه در کشورهای دیگر تصمیمات مورد به مورد در خصوص سطح قابل قبول اتخاذ می‌شود.این استانداردهای متفاوت علت الزام قانونی بعضی کشورهای واردکننده به رد محموله‌هایی است که در کشور صادرکننده مشکل قانونی ندارند.

فائو 75 کشور را در مورد سطح اندک محصولات تراریخته در مبادلات بین المللی غذا و خوراک دام مورد بررسی قرار داده است.پاسخ‌دهندگان 198 مورد از چنین وقایعی را در فاصله سال 2002 تا 2012 گزارش کرده اند که پس از سال 2009 رشد سریعی پیدا کرده‌اند.به گفته رناتا کلارک، مدیر ایمنی غذای فائو شمار موارد کشف محصولات تراریخته نسبت به میلیون‌ها تن غذایی که هر روز مبادله می‌شود، اندک است اما به دلیل پرهزینه بودن اختلالات تجاری و افزایش موارد گزارش شده، فائو تحقیقاتی را در این زمینه انجام داد.بر اساس گزارش آر.تی.تی نیوز، از میان 75 کشور مورد بررسی، 37 کشور اعلام کرده اند که ظرفیت چندانی برای شناسایی محصولات تراریخته ندارد و بسیاری از کشورها از فائو درخواست کرده اند در بهبود ظرفیشان برای شناسایی چنین محصولاتی کمک کند.