افزودنی‌های مواد غذایی طبیعی هستند یا شیمیایی؟

دبیر انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی گفت: بیش از 90 درصد افزودنی‌ها از منابع طبیعی تهیه می‌شوند و برای نگهداری این افزودنی‌ها به هیچ ماده نگهدارنده و شیمیایی نیاز نیست.
پرویز جهانگیری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که تعداد افزودنی‌های مورد استفاده در کشور بسیار زیاد است، اظهار کرد: بیش از 90 درصد این افزودنی‌ها از منابع طبیعی تهیه می‌شوند.
وی با اشاره به افزودنی‌هایی که از گندم برداشته می‌شود، گفت: زمانی که گندم را به آرد تبدیل می‌کنیم آن را به چهار افزودنی مبدل می‌سازیم و از این طریق یک ماده طبیعی و یک ماده غذایی تبدیل به چند افزودنی می‌شود.
افزودنی‌های صنایع غذایی شیمیایی نیستند
دبیر انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی با بیان این‌که برای نگهداری این افزودنی‌ها به هیچ ماده نگهدارنده و شیمیایی نیاز نیست، گفت: پس از تولید، شرایط طبیعی ماندگاری برای افزودنی‌ها کافی است و به همین دلیل توصیه می‌شود که در دمای مشخصی نگهداری شوند.
جهانگیری در خصوص میزان واردات افزودنی‌ها گفت: تا سه سال پیش عمده افزودنی‌های مورد مصرف کشور از خارج تامین می‌شد اما در حال حاضر با توجه به افزایش تولید، میزان واردات کاهش پیدا کرده است.
واردات 400 میلیون دلار افزونی در سال گذشته
وی با بیان این‌که عمده واردات از کشور چین و بعد از آن اتحادیه اروپا صورت می گیرد، گفت: سال گذشته حدود 400 میلیون دلار در بخش غذایی در این صنعت واردات داشتیم.
دبیر انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی با بیان این‌که این صنعت به دلیل تخصصی بودن وارد عرصه تقلب نشده است، اظهار کرد: به دلیل اینکه صنعت افزودنی‌ها، یک صنعت تخصصی است واحدهای زیرزمینی نتوانسته‌اند چندان در این زمینه رشد کنند.
جهانگیری ادامه داد: به دلیل وجود سخت گیری‌های بهداشتی، مالیاتی و ارزش افزوده برخی از کارهای ساده در این صنعت به صورت غیر مجاز در واحدهای زیرزمینی فعال هستند اما تعداد آن‌ها زیاد نیست.
وزارت بهداشت باید نقش هدایتی داشته باشد
وی با بیان این‌که در این زمینه وزارت بهداشت باید یک نقش هدایتی داشته باشد، اظهار کرد: اگر وزارت بهداشت به جای برخورد نقش هدایتی را پیش بگیرد بسیاری از مشکلات در این زمینه برطرف خواه شد.
دبیر انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی با بیان این‌که در زمینه ارزش افزوده کار نادرستی در کشور صورت می‌گیرد، گفت: مالیات باید در انتهای تولید یک محصول برای آن محصول وضع شود نه این که برای تک تک مراحل مالیات جداگانه‌ای منظور شود چرا که این امر موجب می‌شود مصرف‌کننده به جای پرداخت هفت درصد مالیات 20 درصد پرداخت کند.
تعرفه‌های واردات در صنعت افزودنی‌ها بسیار پایین است
جهانگیری میزان تعرفه‌های واردات را در صنعت افزودنی‌ها بسیار پایین عنوان و اظهار کرد:‌ در حالی که ایران 10 درصد عوارض مالیاتی دریافت می‌کند، چین 80 درصد از افزودنی‌ها مالیات می‌گیرد که اگر ما نیز همانند چین عمل کنیم می توانیم دراین صنعت رقیب بی نظیر چین باشیم.
تولید 400 تن افزودنی در کشور
وی تعداد واحدهای تولید افزودنی در کشور را حدود 30 واحد عنوان و اظهار کرد:‌ سال گذشته حدود 400 تن افزودنی در کشور تولید شد که انتظار می رود امسال به دلیل تغییر سیاست دولت در زمینه خروج از رکود این میزان افزایش پیدا کند.
دبیر انجمن افزودنی‌های صنایع غذایی در خصوص میزان اشتغالزایی این صنعت گفت:‌ میزان اشتغالزایی صنعت افزودنی به صورت مستقیم 6000 نفر و به صورت غیر مستقیم 5000 نفر است.