انجمن صنفی صنایع غذایی ایران

1- انجمن صنفی صنایع بیسکویت ، شرینی و شکلات ایران

2-انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران

3- انجمن صنفی و صنعتی صنایع گلوکز و نشاسته و مشتقات آن

4- انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران

5- انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران

6-انجمن صنفی صنایع آرد سازان ایران

7-انجمن صنعت ماکارونی ایران

 

8-كار فرمايان صنعت آرد

9-انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان صنایع غذایی ایران

10-انجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی

11-انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ایران

12-انجمن وارد کنندگان برنج

13-سندیکای تولیدکنندگان خمیرمایه ایران

14-انجمن صنفی صنایع فراورده های گوشتی ایران

15-انجمن صنفی صنایع کنسرو ایران

16-انجمن صنفی صنایع روغن زیتون و زیتون شور

17-انجمن صنفی نوشابه

18-انجمن صنفی تولیدکنندگان پروتئین سویا

19-انجمن صنفی افزودنیها

20-انجمن کره گیاهی

21-اتحادیه سراسری تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان

22-انجمن ملی خرمای ایران

23-انجمن صنفی تولیدکنندگان نمک تصفیه

24-اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان