اندازه گیری ها و چالش جهانی انرژی

 

پیام روز جهانی اندازه شناسی 2014
امروزه ،دسترسی به انرژی از منابع مختلف، برای زندگی ما امری حیاتی است.وضعیت مناسب صنعت،تجارت و حفظ کیفیت زندگی به انرژی ایمن،پایدار و مقرون به صرفه، وابسته می باشد.

 

چالش ناشی از تقاضای روزافزون برای انرژی،به گونه ایکه با کنترل هزینه ها و حداقل آسیب رسانی به محیط زیست همراه باشد،به توسعه منابع جدید انرژی و بهروری بیشتر منجر شده است.این پیشرفت تنها به این دلیل محقق شده که مصرف کنندگان انرژی به یک چهارچوب شناخته شده جهانی اندازه گیری انرژی در اشکال مختلف آن دسترسی دارند.به عنوان مثال اندازه گیری ها ،پایه و اساسی را برای گروه های زیر فراهم میسازند :
·  مصرف کنندگان : امکان مقایسه قیمت انرژی از تامین کنندگان مختلف
· صنعت : ارزیابی بازگشت به کشف منابع جدید انرژی
·  و راست آزمایی ادعای پژوهشگران در فناوری های جدید انرژی
موارد فوق به جهت دسترسی به یک سیستم جهانی اندازه گیری که ابتدا از کنوانسیون متر آغاز و در حال حاضر براساس سیستم بین المللی یکاها(SI)است،امکانپذیر شد.
اندازه گیری انرژی همواره یکی از چالش های اصلی بوده که سیستم یکاهای اصلی و فرعی را شکل داده است.نیاز به اندازه گیری دما،الکتریسیته و نور با انگیزه کمُی سازی منابع انرژی به توسعه ی کلوین،آمپر و کاندلا که همه جزء یکاهای اصلی  می باشند،منجر شده است.
اولین روشهای اندازه گیری دما، الکتریسیته و نور در قرن نوزدهم و به منظور پاسخگویی به نیازهای انقلاب صنعتی که به واسطه زغال سنگ و نفت به وجود آمد، طراحی شدند.چالش اندازه گیری اشکال جدید انرژی،همچنان الهام بخش پژوهش در اندازه­شناسی است.به عنوان مثال،موسسات ملی اندازه شناسی در سراسر جهان در حال توسعه روش های جدید زیر هستند :
· حصول اطمینان از اندازه گیری صحیح بهره وری فناوری های فوتوولتائیک خورشیدی
· بهبود طول عمر و عملکرد مواد مورد استفاده در سیستم های نیروگاه های بادی و امواج
· تایید صحت رویکردهای جدید در کاهش انتشارات نیروگاه های برق و
· زیربنای تعاملات تجاری پیچیده در شبکه های نوین برق
این پژوهش ها با همکاری موسسات اندازه شناسی در کشورهای مختلف صورت پذیرفته و نتایج آن زیرساخت های موجود برای شناسایی بین المللی اندازه گیری ها را تقویت می کند.به این شکل است که جامعه اندازه شناسی در تلاش های مرتبط با چالش جهانی اندازه گیری انرژی مشارکت میورزد.

مارتین میلتون
رییس دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها(BIPM)

مترجم : احد محمدی لیواری