انواع آب بسته بندی

بطورکلی براساس طبقه بندی انجام گرفته توسط سازمان ملی استاندارد ، انواع آب بسته بندی عبارتند از :

 1. آب معدنی طبیعی
 2. آب آشامیدنی بسته بندی شده

آب معدنی طبیعی

آبي است كه با آب آشاميدني به دلايل زير قابل تشخيص است :

 • بوسيله محتواي املاح معدني خاص، عناصر كمياب Trace Elements و ديگر تركيبات مشخص مي گردد.
 • از منابع طبيعي مانند چشمه و نقاط حفاري شده از سفره هاي آب زير زميني بدست مي آيد، و كليه اقدامات احتياطي براي جلوگيري از هرگونه آلودگي يا تأثيرات خارجي روي كيفيت آن بايد انجام گيرد.
 • تركيبات آن در فصول مختلف سال از ثبات نسبي برخوردار است.
 • تحت شرايطي كه ويژگيهاي آن تغيير نكند جمع آوري مي شود.
 • در نزديكترين محل ممكن به سرچشمه آب، تحت شرايط بهداشتي خاص بسته بندي مي شود.
 • هيچگونه فرآيند پالايش و تصفیه به جز فرايندهايي كه در بند 8-2 استاندارد ملی ایران تعیین گردیده در مورد آن بکار نمیرود .

همچنیین مطابق استاندارد ملی ایران انواع آب معدنی طبیعی عبارتند از :

 • آب معدنی طبیعی گازدار
 • آب معدنی طبیعی بدون گاز
 • آب معدنی طبیعی گازدار شده
 • آب معدنی طبیعی گاززدایی شده
 • آب معدنی طبیعی غنی از گاز اکسیژن

علاقه مندان به دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به بخش استانداردها در همین وب سایت مراجعه نمایند.

آب آشامیدنی بسته بندی شدهتعریف آب معدنی طبیعی توسط استاندارد بین المللی کدکس CODEXتعریف آبهای بسته بندی توسط استاندارد بین المللی کدکس CODEXتعریف آب معدنی طبیعی توسط اتحادیه اروپا تعریف آب چشمه توسط اتحادیه اروپا تعریف سایر آبهای بسته بندی توسط اتحادیه اروپاتعریف انواع آب بسته بندی توسط سازمان غذا و دارو آمریکا FDA تعریف انواع آب بسته بندی توسط انجمن آبهای بسته بندی کانادا

لازم به ذکر است که موارد فوق نمونه هایی از برخی استانداردها و تعاریف موجود در سازمانها و یا نقاط مختلف جهان در خصوص آبهای بسته بندی بود و بدون تردید استانداردهای متنوع و مختلفی در کشورهای مختلف جهان موجود میباشد ، این در حالیست که در حال حاضر استاندارد کدکس که استاندارد ملی ایران نیز بر گرفته از آن میباشد ، به عنوان استاندارد مرجع در روابط بین الملل( WTO ) تلقی میگردد .