ايران به رياست سيستم بين‌المللي شماره‌گذاري افزودني‌هاي غذايي انتخاب شد

تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۲/۲۴منبع خبر : ايفدو نا

 

روابط عمومي سازمان غذا و دارو: دکتر بهزاد مرندي، سرگروه اعزامي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت به اجلاس کدکس افزودني‌هاي غذايي عملکرد بسيار موفقي به عنوان رييس کارگروه INS (سيستم شماره گذاري بين المللي) داشته و با ارائه نظرات مؤثر در تمامي کارگروه ها و دستورات جلسه و همچنين پافشاري بر حفظ ايمني مواد غذايي در کارگروه فيزيکي اجلاس که رياست آن را برعهده داشته و نگارش گزارش و ارائه آن در جلسه اصلي کميته کدکس افزودني‌هاي غذايي (CCFA) به منظور تائيد نهايي که تمامي موارد بحث شده مورد موافقت شرکت‌کنندگان قرار گرفت، توسط رييس جلسه و مسوولان کدکس، WHO,JECFA، اتحاديه اروپا ، FDA, IDF, IFAC, NHF, IFT مورد تقدير قرار گرفت.

جمهوري اسلامي ايران همچنين به علت تصويب و ايجاد هماهنگي و توافق دسته جمعي بين اعضاء کارگروه INS به صورت رسمي مورد تائيد و تمجيد رئيس جلسه CCFA قرار گرفت. در اين اجلاس، نماينده سازمان غذا و دارو مجدداً به عنوان رييس INS (سيستم شماره گذاري بين المللي) انتخاب شده و رئيس کميته کدکس افزودني‌هاي غذايي از ايران تقاضا کرد که در اجلاس هاي ديگر کدکس و ديگر کميته هاي کدکس افزودني ها، مشارکت جدي داشته باشد. در اين راستا، ايجاد و حفظ يک تيم هماهنگ و فعال در تمام کميته هاي کدکس، ارائه نظرات علمي برپايه تحقيقات کارشناسانه در تمام کارگروههاي الکترونيکي کميته افزودني هاي غذايي و کميته هاي عمومي کدکس، هماهنگي بين کميته کدکس افزودني غذايي (CCFA) با کميته بهداشت غذايي (CCFH) و کميته تغذيه (CCNFSDU) و کميته آلاينده هاي غذايي (CCCF) و برگزاري جلسات ساليانه بين آنها و جلسات هماهنگي در کدکس بسيار ضروري مي باشند. برقراري همکاري سازنده في مابين صنعت، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) و تيم کدکس ايران، اعزام افراد متخصص و آگاه با کارگروه هاي اصلي کدکس و تلاش براي کسب کرسي رياست کارگروه هاي الکترونيکي که احتمالاً باعث موفقيت در کميته اصلي کدکس و تصويب نظرات ايران مي‌شود در دستور کار قرار دارد. گفتني است، کدکس به معناي آئين نامه، مقررات ونشان‌هاست. به عبارت ديگر، کدکس جمع آوري و تطبيق استانداردهاي موادغذايي وارائه آن به شکل واحد است. کميسيون کدکس غذايي (CAC) يک ساختاربين دولتي است که مسوول هماهنگ کردن استانداردهاي غذائي درسطح بين المللي است و از اهداف اصلي آن حفظ سلامت مصرف کننده و اطمينان از عملکرد مناسب وصادقانه در تجارت غذا مي باشد. اين کميسيون استانداردهاي بين المللي بسياري از محصولات غذايي و موارد ويژه‌اي همچون باقيمانده آفت کشها، افزودني‌هاي غذايي، باقيمانده داروهاي دامي، بهداشت، آلوده کننده‌هاي غذايي، نشانه گذاري و …. را تدوين کرده است. دولت‌ها براي تعيين و ارتقاء سياستگذاري‌هاي مرتبط با سيستم کنترل غذايي ملي، پيشنهادات کدکس را مورد استفاده قرار مي‌دهند.