ایران پس از تحریم ها چقدر رشد می کند؟

ادامه مذاکرات هسته ای صنایع کشور را امیدوار کرده تا به آینده قدری خوشبین تر شوند. در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا کند، ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور نیز تسهیل می شود.به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، بررسي ها نشان مي دهد با رفع تحريم ها فرصت هاي سرمايه گذاري مناسبي در ايران ايجاد مي شود. همزمان برخي پيش بيني هاي موسسه بيزينس مانيتور تاييد مي کند که ميزان مصرف مواد غذايي در ايران پس از رفع برخي از تحريم ها و بهبود وضعيت اقتصادي کشور افزايش پيدا مي کند. برهمين اساس موسسات بين المللي به سرمايه گذاران توصيه مي کنند براي حضور در بازار ايران اقدام کنند.در حال حاضر صنايع غذايي به عنوان يکي از اصلي ترين بازارهاي مقصد براي حضور خارجي ها در اقتصاد کشور معرفي شده است.

به گزارش بيزينس مانيتور، فرصت رشد و سرمایه گذاری در برخی از بخش های اقتصاد ایران وجود دارد؛ به خصوص صنایع داروسازی، ارتباطات و خودروسازی از بیشترین پتانسیل برخوردارند. انتظار می رود که میانگین رشد اقتصادی سالیانه ایران تا سال 2015 معادل 2 درصد باشد.

کشاورزی: اقدام دولت در کاهش یارانه برای بهبود نظام مالی کشور، یکی از اصلی ترین تهدیدهای مصرف کوتاه مدت در ایران به شمار می رود. تاثیر این اقدام نسبتا گسترده خواهد بود و به نظر می رسد که شامل مصرف مواد خوراکی گوشتی و کشاورزی نیز بشود. اما با توجه به جمعیت زیاد و رشد اقتصادی به نظر می رسد که ایران کشور مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش تولید محصولات کشاورزی باشد. در واقع به خاطر تولید کم نسبت به جمعیت، زمین های قابل کشت وسیع و تمایل دولت به گسترش تولید شکر می توان انتظار داشت که تولید در این بخش افزایش یابد. با توجه به رشد مصرف در بلند مدت، تولید گوشت مرغ می تواند از آینده مناسبی برخوردار باشد.

تولید گندم تا سال مالی 15-2014 با 3.9 درصد افزایش به 14 میلیون تن در سال خواهد رسید. به رغم اهمیتی که گندم در ایران پیدا کرده اما تولید آن در این کشور همچنان پایین تر از استانداردهای جهانی قرار دارد. متوسط تولید گندم در ایران نزدیک به همسایه غربی اش ترکیه و کمتر از همسایه شرقی اش، پاکستان است.   مصرف گوشت قرمز تا سال 2015 با 12 درصد رشد به 738 هزار تن در سال خواهد رسید. افزایش درآمد قابل تصرف خانوارها بیشتر به نفع مصرف گوشت قرمز خواهد بود تا گوشت سفید چرا که خانوارهای با درآمد بالا ترجیح می دهند در بلند مدت از گوشت گران قیمت تر استفاده کنند.

تولید شکر تا سال 15-2014 با 21 درصد افزایش به 1.3 میلیون تن خواهد رسید. ایران به این نتیجه رسیده است که تولید شکر نیازمند سرمایه گذاری و حمایت عمومی و خصوصی بیشتری است. همچنین شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن قصد دارد تا تولید نیشکر ایران را طی یک دهه دو برابر کند. اوج تولید شکر ایران در سال 07-2006 بود که به 910 هزار تن رسید. این شرکت دولتی امیدوار است که تا سال 2020 تولید شکر را به 2.06 میلیون تن برساند که قرار است این خواسته از طریق افزایش 94 درصدی مناطق زیر کشت نیشکر محقق شود