این مکمل چربی‌های شما را می سوزاند!

محققان توانایی جلبک دریایی آلژینات در کاهش چربی را توسط “آنزیم های گوارشی لیپاز پانکراس” مورد بررسی قرار دادندو می گویند توقف فعالیت این آنزیم سبب می شود مقادیر کم چربی توسط بدن جذب شوند.

نتایج تحقیقات  نشان می دهد گیاه آلژینات (alginate) که در کف دریا می روید می تواند جذب چربی در روده را متوقف کند.محققان می گویند این عصاره می تواند به عنوان یک مکمل به غذاهای روزانه مثل کیک، سوسیس و شیرینی اضافه شود و آن را تبدیل به یک غذای سالم کند.آنها توانایی جلبک دریایی آلژینات در کاهش چربی را توسط “آنزیم های گوارشی لیپاز پانکراس” مورد بررسی قرار دادند. محققان می گویند توقف فعالیت این آنزیم سبب می شود مقادیر کم چربی توسط بدن جذب شوند.نتایج این بررسی نشان می دهد افزایش 4 برابری در تنها یک نوع آلژینات می تواند جذب چربی را تا 75 درصد کاهش دهد.

 محققان در حال حاضر در آزمایش های مختلف این جلبک دریایی را به نان اضافه کردند و دریافتند حتی مصرف مقدار کمی از این مکمل، جذب چربی را تا یک سوم کاهش می دهد.به گفته محققان با این که این یافته جدید می تواند به مبارزه با چاقی کمک کند، اما همواره بهترین راه برای جلوگیری از جذب چربی، کاهش مصرف چربی است