«باید درباره آب گفت‌وگو کنیم»

Turn off for: Persian
«بحران آب؛ عوامل و پیامدهای آن در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه»
 
نابهسامانیهای ناشی از برنامهها و اقدامات توسعه و نوسازی، و خصایص شیوه زیست ایرانیان، تأثیرات خود را بر حیات جمعی ایرانیان بر جای گذاردهاند و از جمله عوارض ناشی از آنها، تخریب محیط زیست و پیدایش بحرانهایی است که بحران آب از جمله آنهاست.  توسعه پایدار در جریان توسعه مغفول مانده و امروز مشکلات عدیدهای بروز کردهاند. مشکلاتی که هزینه‌هایشان در درازمدت بسیار بیشتر از منافع کوتاه‌مدت برنامه‌هایی است که باعث بروز این مشکلات شده‌‌اند. آلودگی آب­ها و سواحل، نابودی دریاچة ارومیه و زاینده‌رود و کاهش چشم­گیر آب در کارون و ارس، از بین رفتن بسیاری از تالاب­ها و آبراهه­ها حاصل این نوع ناهماهنگی و عدم تعادل در روابط و مناسبات انسان و محیط بوده است.
علیرغم بروز آثار و عوارض ناشی از بحران آب در حوزة محیط زیست و حتی فضای اجتماعی (مثلاً بوجود آمدن اختلافات و مناقشات محلی و منطقه­ای در برخی از استانهای کشور)، هنوز توجه، حساسیت و دغدغهمندی لازم در میان عموم مردم و حتی کارشناسان و سیاستگذاران آنگونه که باید پدید نیامده است. بی­توجهی به بحران آب و چشم بستن بر اهمیت و جایگاه حیاتی آن در کشور، می­تواند در آینده آثار مخرب و جبران­ناپذیرتری بر جای گذارد. لذا نیاز است که بحران آب و عوامل و پیامدهای آن موضوع گفتوگوی علمی و تخصصی قرار گرفته و متخصصین و صاحبنظران عرصه‌های گوناگون مهندسی، جامعه، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ارتباطات در این‌باره به گفت­وگو بنشینند.
اندیشکده تدبیر آب ایران، انجمن جامعه‌شناسی ایران، و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، به عنوان نهادهای مدنی، و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، با توجه به اهمیت راهبردی بحران آب، قصد دارند سلسله نشست­هایی را با شعار «باید درباره آب گفتوگو کنیم» در شش‌ماهه دوم سال 1393 برای بررسی ابعاد مختلف بحران آب در ایران برگزار نمایند تا بدین وسیله ضمن مشخص شدن ابعاد راهبردی بحران آب، گفتمانسازی برای سیاست‌‌گذاری راهبردی در این حوزه تقویت شود.
 میزگرد اول از مجموعه میزگردهای این مجموعه نشست با عنوان «بحران آب، عوامل و پیامدهای آن در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه: ضرورت گفتوگوی اجتماعی دربارۀ بحران آب» روز چهارشنبه مورخ  16 مهرماه 1393 از ساعت 14 الی 17 در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار میشود.
 
شرکتکنندگان در این میزگرد عبارتند از:
1.       محسن جلا‌ل‌پور (رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان)،
2.       کاوه معصومی (رئیس بررسی‎های اجتماعی شرکت مهندسین مشاور مهاب‌قدس)
3.       محمدامین قانعی‌راد (رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران)،
4.       عباسقلی جهانی (پژوهشگر آب و عضو اندیشکده تدبیر آب ایران)،
5.       احمد محسنی (مدرس دانشگاه در رشته ترویج کشاورزی)،
6.        سعید معیدفر (هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران).
این میزگرد در صدد پاسخ به پرسشهای زیر است:
1.       ابعاد اجتماعی و فرهنگی بحران آب چیست؟
2.       مسئولیت اجتماعی علوم اجتماعی در قبال مدیریت منابع آب و بحران آب چیست؟
3.       برای اجتماعی کردن مسئلة آب، بسیج افکار عمومی، و تأثیرگذاری بر سیاستگذاری مدیریت منابع آب چه باید کرد؟