برآوردمصرف مواد خوراکی

صنایع غذایی به سمت رونق می روند؟

موانع ایجاد شده بر سرتوسعه اقتصادی ایران در نخستین گام رشد مصرف مواد خوراکی نسبتا گرانتر مانند گوشت قرمز و برنج را تحت تاثیر قرار می‏دهد به خصوص اینکه ایران برای تامین مایحتاج خود در این بازارها از واردات بهره می‏گیرد. علاوه بر این شرایط بین المللی به شدت بر سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش کشاورزی ایران تاثیرگذار است. انتظار می‏رود که مصرف گندم ایران تا سال 16-2015 به 1.2 درصد افزایش به 16.4 میلیون تن برسد.

برآورد مصرف مواد خوراکی

نوع ماده خوراکی میزان مصرف در سال مالی 16-2015 میزان تغییر مصرف تا سال مالی 16-2015 شرح
گندم 16.4 میلیون تن 1.2 درصد حذف یارانه ها همراه با تاثیر تحریم ها به افزایش قیمت و کاهش مصرف می‏انجامد
گوشت قرمز 664300 تن 9.8 درصد بیزنس مونیتور در پیش بینی های اولیه خود تجدید نظر کرده و با توجه به کاهش درآمد قابل تصرف افراد، از پیش بینی اولیه برای رشد مصرف گوشت کاسته است
شکر 2.6 میلیون تن 4.1 درصد در مورد شکر نیز پیش بینی های اولیه برای رشد مصرف مورد تجدید نظر قرار گرفته و از میزان آن ها کاسته شده است.

روابط تجاری ایران با هند برای افزایش واردات مواد خوراکی از این کشور رو به افزایش نهاده چرا که از سویی دولت هند بابت واردات نفت به ایران بدهکار است و محدودیت های تبادلات مالی باعث شده ایجاد مشکلاتی بابت پرداخت نقدی این بدهی شده و از سویی دیگر دخالت دولت ایران در بازار مواد خوراکی از سال 2012 افزایش قابل توجهی یافته است. تاجران بخش خصوصی ایران در بازار مواد خوراکی اکنون با مشکلات بسیاری برای نقل و انتقالات مالی مربوط به واردات مواد خوراکی مواجه هستند. اگر پرداخت نقدی یارانه به افراد توسط دولت ایران متوقف شود و یا کاهش چشمگیری یابد آنگاه باید انتظار داشت که مصرف مواد خوراکی با کاهشی ناگهانی مواجه شود.